piątek, 12 lutego 2016 roku
Polish English French German

Jedlnia Kościelna Parafia

Tajemnice Różańca Świętego

Tajemnice radosne

Rozważania dotyczą wydarzeń z dziecięcych lat Jezusa (odmawiane w poniedziałki i soboty).

 
Zwiastowanie NMP
 
Nawiedzenie św. Elżbiety
Narodzenie Pana Jezusa
Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni
Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni
 
Tajemnice światła

Druga część nawiązuje do najważniejszych czynów Jezusa (odmawiane w czwartki). Tajemnice te, zostały ustanowione przez papieża Jana Pawła II,16 października 2002 r.

Chrzest Jezusa w Jordanie
Cud na weselu w Kanie Galilejskiej
Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
Przemienienie na górze Tabor
Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice bolesne

Będące rozważaniem męki Jezusa (odmawiane we wtorki i piątki).

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
Biczowanie Pana Jezusa.
Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
Droga krzyżowa Pana Jezusa
Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa
 
Tajemnice chwalebne

Związane ze Zmartwychwstaniem Jezusa i tajemnicami po nim następującymi (odmawiane w środy i niedziele).

Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Zesłanie Ducha Świętego
Wniebowzięcie NMP
Ukoronowanie NMP na Królową Nieba i Ziemi

 

Radio On-Line!


PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego